Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

onlyhedone
9641 99e8 500
Reposted fromslodziak slodziak viafelicka felicka
onlyhedone
manticoreimaginary

New Zealand’s new water safety mascot is amazing and his instagram is a gift

onlyhedone
onlyhedone
2523 f367
Reposted fromdusielecc dusielecc viajointskurwysyn jointskurwysyn
onlyhedone

November 30 2017

onlyhedone
4841 190a 500
Reposted fromslodziak slodziak viabanshe banshe
onlyhedone
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
onlyhedone
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viabanshe banshe
onlyhedone
Jesteśmy chorobliwie uzależnienie od technologii. Nie musisz sobie akurat dzisiaj poradzić z życiem, bo przecież załadowałaś nowe piosenki, właśnie ściągasz dwa odcinki swojego ulubionego serialu i wymieniasz się SMS-sami z przyjaciółką. SMS-y są jak papierosy, internet - jak kofeina. To nie jest życie. To nędzna narracja na jego temat. Życie nie polega na konsumowaniu i używaniu elektronicznych produktów. To wszystko hałas. (...) Ten technologiczny konsumpcjonizm jest dobry, żeby zaspokoić chwilowe poczucie pustki, ale nie pomaga poradzić sobie z prawdziwą samotnością i izolacją.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viabanshe banshe
onlyhedone
onlyhedone
onlyhedone
Reposted fromroads roads viabanshe banshe
0320 8c09 500

tastefullyoffensive:

“Whatever you’re doing, you’re doing it wrong.” (via Jonathan88)

Reposted fromNightsgrow Nightsgrow viabanshe banshe
onlyhedone
0180 a9ef
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viarudosci rudosci
onlyhedone
onlyhedone
onlyhedone

November 20 2017

4908 6cd2 500
Reposted fromryliceracc ryliceracc viabanshe banshe
0765 321b
Reposted fromborg-princess borg-princess viascorpix scorpix
onlyhedone
6870 d988
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl