Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

onlyhedone
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia viajustonebullet justonebullet

July 17 2019

onlyhedone
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko

July 14 2019

onlyhedone
7386 3a15 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaawaken awaken
onlyhedone
6711 f5a0

July 13 2019

onlyhedone
Reposted fromDennkost Dennkost viascorpix scorpix
onlyhedone
8063 4d30 500
onlyhedone
8064 6274 500

July 11 2019

onlyhedone
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken

July 10 2019

onlyhedone
2546 649a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudosci rudosci
onlyhedone
6711 f5a0

July 06 2019

onlyhedone

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

July 05 2019

onlyhedone
7314 d21c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabadblood badblood

July 01 2019

onlyhedone
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viaToshi Toshi

June 28 2019

onlyhedone
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek

June 25 2019

onlyhedone
1273 934b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawaken awaken
onlyhedone
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
onlyhedone

eggmacguffin:

Photos That look Like Renaissance Paintings

9981 92f9 520

four men, one smoking - Dimitri Staszewski

9980 7658 520

brawling ukrainian politicians - Valentyn Ogirenko  

9979 9896 520

man painting with cat in foreground  - Reddit user Ktai_Arterion

9978 e490

 ted cruz Jason Reed

9977 836e 520

man lying in busy street - Joel Goodman

9976 44af 520

laughing man framed by grimy window - Leo Berne

9975 563c 520

woman baking in sunlight - Bas Uterwijk

9974 c4fa 520

bickering traders on a red couch - Adam Grey

sorry I left the tumblr tracking in, I'm tired...

Reposted frompaket paket viawishyouwerehere wishyouwerehere
onlyhedone
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viabanshe banshe

June 21 2019

onlyhedone
0346 0a96 500
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix

June 18 2019

onlyhedone
Let's just go and see the world and just show them 
What it really means to live life golden
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl