Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

onlyhedone
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney

May 20 2019

onlyhedone
5169 318e
Reposted frompulperybka pulperybka viarudosci rudosci
onlyhedone
Czasami nieznajomi dają najlepsze rady. Albo nie wiedzą, kim jesteś, albo nie za bardzo ich obchodzisz, tak więc walą prosto z mostu. Takie rady są praktyczne. Rodzina i przyjaciele będą starali się nie urazić twoich uczuć, ktoś obcy nie zawaha się rozjechać cię walcem.
— Blair Holden
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaawaken awaken

May 16 2019

onlyhedone
Swiss gems in an autumn dress
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapareidolie pareidolie
onlyhedone
potrzebuj mnie.
— ..
onlyhedone
1440 201c 500
Reposted frominto-black into-black viaAmericanlover Americanlover

May 11 2019

onlyhedone
Czułem, że najważniejsze to nie myśleć. O niczym, co nie jest teraźniejszością. (...) Nigdy o tym, co będzie dalej. Nigdy o tym, co już było. Nic takiego nie istnieje. Istnieje tylko to, co teraz.
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula

May 10 2019

onlyhedone
2397 5c04 500
Reposted fromzie zie viaAmericanlover Americanlover
onlyhedone

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
onlyhedone
6 months from now you can be in a completely different space, mentally, spiritually & financially. Keep working & believing in yourself.
Reposted fromhwaiting hwaiting viazoi zoi

May 07 2019

onlyhedone
5827 3273 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabluejane bluejane
onlyhedone
9744 eb1a 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viajustonebullet justonebullet

May 06 2019

onlyhedone
Switzerland
Reposted fromlifeless lifeless viajustonebullet justonebullet

May 04 2019

onlyhedone

May 03 2019

onlyhedone
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viapragnienia pragnienia
onlyhedone
"Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte.  Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo"
— Emil Cioran
Reposted frommerkaba merkaba viafoodforsoul foodforsoul
onlyhedone
0417 bc8c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaiammistake iammistake
onlyhedone
5465 a665 500
Reposted fromhagis hagis viapiehus piehus

May 02 2019

onlyhedone
onlyhedone
3894 222c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl