Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

onlyhedone
6182 549a 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viabadblood badblood
onlyhedone
1944 3108
onlyhedone
4135 11d8
Reposted frominto-black into-black viajustonebullet justonebullet

March 23 2019

onlyhedone
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag, "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudosci rudosci

March 22 2019

onlyhedone
4396 d1bc 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
onlyhedone
4397 693a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
onlyhedone
4395 74fb 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
onlyhedone
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix

March 21 2019

onlyhedone
Fast life livin', yeah we still tippin' 
Codeine cups paint a picture so vivid

March 11 2019

onlyhedone
onlyhedone
2168 2dd2 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarudosci rudosci
onlyhedone
8841 ce74
Reposted fromursa-major ursa-major viajustonebullet justonebullet
onlyhedone
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska

March 09 2019

onlyhedone
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna

March 08 2019

onlyhedone
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viarudosci rudosci

March 05 2019

onlyhedone
8734 0917 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix

March 03 2019

onlyhedone
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viabanshe banshe
onlyhedone
5982 852f 500
Reposted frompiehus piehus viaawaken awaken
onlyhedone
9793 2b08 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaawaken awaken
onlyhedone
7028 21e8 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaaknatazs aknatazs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl