Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2020

onlyhedone
Reposted fromshakeme shakeme viajustonebullet justonebullet

July 09 2020

onlyhedone
To jest czas działania, czas konsekwentnej realizacji naszych marzeń i planów, czas zaangażowania. Niezależnie od tego jak duże będą przeszkody czy też wewnętrzna niechęć do działania - nie rezygnuj i nie poddawaj się. To jest czas, aby ruszyć do przodu pomimo przeszkód. Praca, determinacja i zaangażowanie płynące z głębi serca pomogą pokonać test, aby nie zrezygnować z podążania swoją ścieżką. Często główną przeszkodą jesteśmy my sami - nasze wątpliwości, niepewność, lęki, zwątpienie. Nie poddawaj się! Uszanuj głos swojej duszy! Zaangażuj się w tworzenie życia, którego naprawdę pragniesz. 
— Agnieszka Maciąg
Sponsored post
feedback2020-admin
onlyhedone
5111 a677
Overpowered.

July 07 2020

onlyhedone
onlyhedone
1914 5d7e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudaizia rudaizia
onlyhedone
2853 1b9c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarudaizia rudaizia
onlyhedone
1477 701a
Reposted fromcalifornia-love california-love viarudaizia rudaizia

July 02 2020

onlyhedone
1846 d7e6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszarakoszula szarakoszula

June 27 2020

onlyhedone
2620 5420 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
onlyhedone
Reposted fromFlau Flau viawishyouwerehere wishyouwerehere

June 23 2020

onlyhedone
Związek to ciągła negocjacja granic i bliskości. Na ile ma być blisko, na ile partner jest wiarygodny, na ile możemy się różnić, co ma być wspólne, a co odrębne. Jeśli nie ma negocjacji, a zamiast tego jest marzenie o doskonałej jedności - kryzysy, których unikamy, skumulują się w jeden potężny.
— Paweł Droździak "Blisko, nie za blisko"
Reposted frommaybeyou maybeyou viawolalabym wolalabym

June 22 2020

onlyhedone
4465 573e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe

June 21 2020

onlyhedone
7157 75ec
Reposted fromexistential existential viamy-anxieties my-anxieties

June 20 2020

onlyhedone
3025 f0ab
Reposted fromlyder lyder viascorpix scorpix
onlyhedone

June 16 2020

onlyhedone
2860 c69e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaSkydelan Skydelan

June 15 2020

onlyhedone
5302 23c9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
onlyhedone

June 12 2020

onlyhedone

You stop explaining yourself when you realize people only understand from their level of perception.

— Jim Carrey
Reposted fromsoftboi softboi viabanshe banshe

June 03 2020

onlyhedone
Our situation is just a symptom of our character.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...